Menü Bezárás

Óvoda

„Mi lehet jobb annál, mint szeretni, amit csinálunk és tudni,
hogy annak értéke is van.”
/Katherine Graham/

Elérhetőségek:
Cím: 3896 Telkibánya, Petőfi út 22.
Telefonszám: 06/46/423-008
Email: telkibanyaovoda@gmail.com

Az óvoda dolgozói:
Schettrer – Jancsik Adrienn – óvodapedagógus  
Sontráné Győri Ibolya – intézményvezető
Tóth Jánosné – dajka           

Telkibányán 1958-tól nyitotta meg kapuit az óvoda. Intézményünk 2013-tól a Telkibányai Önkormányzat óvodájaként működik. Óvodánk egy vegyes csoportban 3 éves kortól fogadja a gyermekeket és az iskola megkezdéséig látja el óvodásaink gondozását, nevelését, fejlesztését.

Óvodai programunk az Óvodai nevelés országos alapprogramja, valamint a Néphagyományőrző alapprogram alapján készült, és átfogja az óvodáskor nevelő, fejlesztő munkáját.

Programunkban megőriztük nevelési gyakorlatunk értékeit, beépítettük a korszerű óvodai gyakorlat haladó irányzatait, és a közoktatási törvénynek megfelelő tartalmat.

A nevelés során arra törekszünk, hogy a gyermekek érzelmileg, szociálisan és értelmileg gazdagodjanak, képességeik kibontakozhassanak úgy, hogy boldog gyermekkorukat megőrizzék.

Az óvodás évek alatt minden gyermeket személyiségének, képességeinek megfelelő egyéni bánásmódban és fejlesztésben részesítünk. Nevelőmunkánk eredményeképpen a családokkal együttműködve lelkileg kiegyensúlyozott, vidám, boldog, a világra nyitott, a természeti és épített környezetet ismerő, megbecsülő, együttműködésre, kapcsolatteremtésre képes gyermekeket szeretnénk nevelni szeretetteljes légkörben. Akik türelmesek, kreatívak, elfogadják a társaikat, rendelkeznek az életkoruknak megfelelő testi és lelki képességekkel és készségekkel. Választékosan beszélik anyanyelvüket, gondolataikat világosan fejezik ki. Tisztelik a hagyományokon alapuló népi- és kulturális értékeket. Szeretjük és óvjuk a környezetünket, amit szívügyünknek tekintünk. A gyerekekkel együtt szépítjük óvodánkat és élvezzük az évszakok adta lehetőségeket szeretetteljes, családias miliőben. Örömünkre szolgál és megtisztelő számunkra, hogy Telkibánya szomszédos településeiről is fogadunk gyermekeket.

Nevelési programunkat ajánljuk mindazon szülőknek, akiknek fontos, hogy gyermekeik derűs óvodai légkörben, biztonságos körülmények között nevelődjenek és kibontakoztathassák személyiségüket családias környezetben.

Óvodánk nyitott a szülők számára, betekintést nyerhetnek gyermekeik óvodai életébe, szülői értekezletek, fogadó órák, befogadás, közös programok, nyílt ünnepek alkalmával.

Az óvodánkban dolgozó alkalmazotti közösség tagjai megtalálják az óvodások fejlesztésének szépségét, egyediségét, valóra tudják váltani emberi és pedagógiai törekvéseiket, és átlátják a nevelés távlati céljait is. Az óvoda dolgozóinak szakmai tudására, saját emberi erőforrására, adottságára, végzettségére támaszkodva, a mai kor társadalmi igényeinek megfelelően korszerű, a nevelés távlatait is fontosnak tartó, óvodai nevelőmunkát végez.

Érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, családias, szeretetteljes, értékekben és érzelmekben gazdag óvodai légkör megteremtésére törekszünk, melyben a gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi.

A Telkibányai Napköziotthonos Óvoda apraja és nagyja elkötelezett a néphagyományok megőrzése és továbbadása iránt.

Pillanatképek mindennapjainkról

Mihálynapi vásár

Szüreti nap

“Tök jó” nap!

Őszi udvari tevékenység – lombseprés