Menü Bezárás

TÁJÉKOZTATÓ Ebösszeírás

Tisztelt Ebtartók!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-ában foglalt szerint a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat az ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. AZ EB TULAJDONOSA ÉS TARTÓJA AZ EBÖSSZEÍRÁSKOR KÖTELES AZ EBRE VONATKOZÓ ADATOKAT A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT RENDELKEZÉSÉRE BOCSÁTANI.
A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából Telkibánya község közigazgatási területén 2023. május 24. napja – 2023. június 30. napja között EBÖSSZEÍRÁSRA KERÜL SOR.
Az ebtartó a Ebösszeíró Adatlap nyomtatvány kitöltésével és a Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatalhoz való benyújtásával tesz eleget adatszolgáltatási kötelezettségének. Az Ebösszeíró Adatlap nyomtatvány elérhető a Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatalban (3896 Telkibánya, Nagy út 2., Tel.: 46/388-502, e-mail cím: tbanyahivatal@gmail.com), illetve letölthető a www.telkibanya.hu honlapról.
Az Ebösszeíró Adatlap nyomtatványt ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatal részére a következő módokon: – személyesen ügyfélfogadási időben, – postai úton a 3896 Telkibánya, Nagy út 2. szám alatti címre megküldve, – elektronikus úton: tbanyahivatal@gmail.com .

A kitöltött Ebösszeíró Adatlap benyújtásának határideje: 2023. június 30.
Az ebtartó az ebösszeírást követően köteles írásban bejelenteni az adatokban bekövetkezett változásokat, a szaporulatot, az eb elpusztulását.
Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján az ebösszeíráshoz szükséges adatszolgáltatás elmulasztásának jogkövetkezménye 150.000.-Ft. összegű pénzbírság.
Figyelem!
A négy hónaposnál idősebb ebeket csak transzponderrel (mikrochippel) megjelölve lehet tartani. Az állattartó köteles a három hónapos kort elérő ebét a három hónapos kor betöltésétől számított 30 napon belül, az első oltást követően 6 hónapon belül, ezt követően évenként veszettség ellen saját költségén az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó szolgáltató állatorvossal veszettség ellen beoltatni!
Segítő együttműködést előre is köszönjük.

Letölthető anyagok: Ebösszeíró Adatlap 2023