Menü Bezárás

Hírek

TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Pályázók!
Telkibánya Község Önkormányzata a 2024. évre vonatkozó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjat a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021.(IX.30.) önkormányzati rendelet 21.§-a értelmében a következő jogosultsági feltételek megléte és az azt igazoló okiratok benyújtása eetén biztosítja:
További részletek ide kattintva

TÁJÉKOZTATÓ: Közmeghallgatás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Telkibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. október 02. napján (Hétfő)
14.30 órától 15.30 óráig KÖZMEGHALLGATÁST tart.
Helyszíne: Orvosi rendelő melletti nagyterem (3896 Telkibánya, Nagy út 7.)
Napirend:
1. Beszámoló Telkibánya Község Önkormányzatának 2023. évi munkájáról
Előadó: Szabó Zoltán polgármester
2. Egyéb indítványok, bejelentések, javaslatok, tájékoztatások

Hirdetmény

A 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet előírásai értelmében a településrendezési eszközök módosítását megelőzően – a tájékoztatás és a partnerségi vélemények, javaslatok megismerése céljából a szándékolt változtatást az E-térben bemutatatjuk, a teljes dokumentáció a polgármesteri hivatalban megtekinthető, valamint

2023. október 02. napján (Hétfő) 14.00 órakor

a 3896 Telkibánya, Nagy út 7. szám alatt található nagyteremben

/Orvosi rendelő mellett/

LAKOSSÁGI FÓRUM –ot

tartunk, amelyre tisztelettel meghívom Telkibánya község lakosait, a helyi egyházak, civil szervezetek és vállalkozások képviselőit.

TÁJÉKOZTATÁS: óvodai és iskolakezdési támogatásról

Telkibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évben a Telkibánya községben állandó lakóhellyel rendelkező:

  • óvodás gyermekek részére óvodakezdési támogatást,
  • általános iskolás és középiskolás tanulók, valamint a főiskolai és egyetemi hallgatók részére iskolakezdési támogatást nyújt az óvodai nevelési év kezdéséhez, alapfokú vagy középfokú köznevelési intézményben nappali tagozaton tanuló gyermek beiskolázásához, valamint a felsőfokú oktatásban nappali tagozaton résztvevő fiatal felnőttek félévkezdéséhez a gyermeket, fiatal felnőttet nevelő szülő részére, amennyiben a kérelmező és a vele egy háztartásban élő személyek havi egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 650 %-át /185.250.-Ft./.
    Az óvoda-, illetve iskolakezdési támogatás igénybevételéhez a kérelem nyomtatványt, valamint az óvodalátogatási igazolást és az iskolalátogatási igazolást 2023. szeptember 30-ig lehet benyújtani a Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatalban /3896 Telkibánya, Nagy út 2./. A kérelem nyomtatvány elérhető a Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatalban. Az óvoda-, illetve iskolakezdési támogatás összege 2023. december 31. napjáig kerül kifizetésre.
    Kérdés esetén forduljon bizalommal a Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaihoz /Tel.: 46/388-502, e-mail cím: tbanyahivatal@gmail.com/.

Letölthető anyagok: KÉRELEM óvodakezdési támogatás és iskolakezdési települési támogatás iránt