ATKE – Aranygombos Többcélú Közhasznú Egyesület (Telkibánya)

NévtelenAz Aranygombos Többcélú Közhasznú Egyesület 2006. június 1-én alakult meg, egy Észak-Abaújban zajló kistérségi közösségfejlesztő folyamat természetes és alulról jövő kezdeményezésre megvalósult helybéli állomásaként.

A kezdetektől együtt tevékenykedtünk a “Fogadó” Észak-Abaúji Közösségfejlesztők Köre Egyesülettel, mely kistérségi aktív közösségfejlesztők távlatos céljaink megvalósításáért jött létre 2007-ben. A távlatos cél nem más, mint Észak-Abaúj átfogó közösségfejlesztése. A részvételi demokrácia megvalósulása, mint a közösségfejlesztés alapú településfejlesztéshez vezető út az a közvetlen és rövid távon elsőbbséget élvező cél, amely szükséges ahhoz, hogy a települések fejlődése előtt álló problémákat, a helyi erőforrásokra, lehetőségekre alapozva meg tudjuk oldani. Eközben természetesen rengeteg helyi tudás, érték halmozódik fel, mely megteremti a lehetőségeket és az inspiráló, vonzó kereteket ahhoz, hogy a különböző érdeklődésű helyi lakosok megtalálják helyüket településük tevékeny közegében, s így a közösségfejlesztési folyamatot, – kívánatosként – hosszú távon is fenntartsák. Mindezek elmondása szükséges az ATKE megfelelő nézőpontú bemutatásához, s annak érzékeltetéséhez, hogy tevékenységünknek valódi meghatározó a helyire, az alulról jövőre, a közösségi megoldásokra való építkezés, a helyi civilek segítségével.

Működésünk, települési, településközi együttműködésünk alappillérei a következők:

Rendszeresen működő közösségi tér, folyamatos műhelymunkák:

A nyilvánosságban kontrollált közösségi élet fejlesztését, ennek gyakorlóterepeként a közösségi kommunikáció lehetőségét teremtik meg, másrészt koordinálják az ATKE éves munkatervezését.

Élményszerző közös tevékenységek, melyeknek célja nem csupán a “jól érezzük magunkat” érzés közösségi megélése (bár alapvetően és tagadhatatlanul létkérdés a közösségfejlesztési folyamat sikere és fenntarthatósága tekintetében!), hanem eközben értékteremtő, ön- és közművelődésre éppúgy alkalmasak, mint a szabadidő kulturált eltöltésére és a mind szélesebb résztvevői csoport bevonására.

Közösségfejlesztés alapú településfejlesztési stratégiatervezés. Ez annak az élcsapatnak, a már elkötelezett magnak a feladataként tekinthető, akik messze előre tekintve szervezik az ATKE életét, a fenntarthatósági szempontokat használva zsinórmértékként.