2017 Bányászünnep Telkibányán!

Vissza a gyökerekhez!

Lakatra zárt tárók, levegőtlen aknák, földalatti járatok; ízlésesen és szakértelemmel bemutatott múzeumi tárgyak; díszítés gyanánt használt jelvények; arany és ezüst jelzős szerkezetek a vállalkozások nevében; egynéhány megöregedett, nyugállományú bányász. Ennyi maradt. Telkibánya jelenkori mérlege abból a több száz éves örökségből, amit a magáénak mondhat. Őrzi ma is az idő mindennemű viharaival dacoló Vártemplom az ősi testamentumot: „Régen város állt e helyen/ Zsigmond király idejében/ Két templomok, nagy töltések/ Aranybányák és sok ércek.” 1624 óta intik e sorok az itt megfordulókat, hogy patinás és kitüntetett szeglete volt ez a vidéknek. 
2017. szeptember 03-án vasárnap megrázta magát a kis abaúji község, hogy mély álmából felébredjen és friss szemmel, jót remélő lélekkel szalutáljon az ősök szellemisége előtt. A Bányásznap, amit a Telkibányai Református Egyházközség és a Telkibánya Községi Önkormányzat szervezett, behálózta a települést. A templomdombról legördülő harangszóra érkeztek is a népek. Az alkalmi öltözetet viselők mosolygós tekintettel fogadták a fekete bányászegyenruhában feszítő gyermekeket és felnőtteket. Az idők Ura pedig még kivárt, hogy Bánya felett az ég mely arcával köszöntse az ünneplő sereget. 
A Vártemplomban felcsendülő énekek után az egyik legrégibb bányászati feljegyzés szövege ejtette gondolkodóba a jelenlévőket. Jób könyvéből nem csak a szenvedés misztériuma ismerhető meg, hanem a bányászat képein keresztül a bölcsesség himnusza is. Szalay László Pál református lelkész kiemelte, hogy a józan ész, a pengeéles értelem és a bölcsesség nem egy és ugyanaz. A felülről jövő bölcsesség egyedüli meghatározója az Isten odaadó félelme, tisztelete. A prédikáció után Kassai Zoltán polgármester szólt az egybegyűltekhez. Köszöntőjében a helyi hagyományok és örökségünk fontosságát méltatta. A közösség értékeinek továbbadása mindannyiunk érdeke- mondta. 
Az istentisztelet után a hegyek ormáról le nem szakadó szürke fátylat vonta maga elé a nap, és így kísérte végig a zászlós felvonulást a rehabilitált bányászsírkertig. A temetőben az egy ősi, eredeti, megcsorbult sírkövet és a hét új kis obeliszket információs tábla segíti értelmezni az idelátogatóknak. Benke István ny. bányamérnök elbeszélte a bányakapitányok sírjainak szomorú sorsát és néhány itt nyugvó bányásznak a történetét, majd egyesével felsorolta a levéltári kutatások által feltárt személyek neveit. Ezután, ősi hagyomány szerint a klopacska ütemes kopogásával kísérve hangoztak el a XX. században, Telkibányán elhunyt bányászati munkatársak nevei. Ezt a bányászhimnusz követte a helyi Férfi Dalárda előadásában. A gombfás temetőkert rehabilitációja új fázisba lépett, de ez a pillanat sokkal többet kell jelentsen számunkra. Itt a gyökereinkről van szó, melyekért mélyre kell nyúlni, hogy erőt meríthessünk belőlük. Ahhoz, hogy ezeket ébren tartsuk, felülről jövő bölcsességre van szükség – mondta a helyi református lelkész. 
A sokadalom közösen vonult le a település központjába. Tompa Mihály telkibányai ihletésű, Verespatak c. versének elhangzását az Ősi mesterségeink emlékhelyének felavatása követte. Az alkotás ünnepélyes leleplezését a Polgármester és az egyik ősi bányászcsalád sarja, dr. Vojuczki Péter végezte. A térplasztikát és annak technikai munkálatait Benke István, Dókus István, Kerékgyártó István és Czikó József készítették. Az alkotás jelentőségét Baranyai Tiborné ismertette a jelenlévőkkel. Beszédében reményének adott hangot, hogy ez egy olyan kezdet, ami a község bányászhagyományainak az újraéledését, megerősödését szolgálja. 
A település szívében felállított új látványosság elkészítése több mint 100 munkaórát kívánt. Az alkotás centrumában Telkibánya címerét két bányász tartja, őket két oldalról fogja közre egy fejfafaragó és egy kerámiaművész. A majdnem emberméretű, cselekvés közben megragadott alakok összesűrítik a település ikonikus értékeit, és tisztelgésre indítanak az ősök előtt. Az alkalom végén a látottak, hallottak megbeszélésére szeretetvendégség keretében nyílt lehetőség a Közösségi Házban. Az egybegyűltek megfogadták, hogy égi és embertársi segedelemben bízva nem várnak egy újabb esztendőt hagyományaik ápolásával. (Írta: Szalay László Pál)

b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b10 b11 b12 b13 b14 b15 b16

Telkibánya is a sikertelepülések sorában foglal helyet, olvashatjuk a Zempléni Superinfóban.

Büszkék lehetünk kicsiny falunkra, hogy a megye nagyobb települései, városai mellett ilyen nagyszerű eredményeket értünk el. 

st

Diákok FIGYELEM!!!
A vasárnap délutáni busz ezentúl átszállás nélkül Sárospatakig közlekedik.

mr

A faluban jártunkban-keltünkben láttuk, hogy az útbaigazító táblák elavultak, tönkre mentek.

Most elérkezett az idő, hogy – sok más dolog mellett – ezek is megújuljanak.

Apró részlet de fontos, mert ez is emeli a falu szépséget, rendezettségének látványát.

n1 n2 n3 n4 n5 n6

vp3

Virágos Telkibánya 2017

2016-ban Telkibánya megnyerte a 2000 fő alatti települések Virágos Magyarország című országos versenyét. Ennek apropóján meghirdettük a Virágos Telkibánya versenyt. A falunap keretein belül a verseny eredménye kihirdetésre került. Kassai Zoltán polgármester magasztalta versenyt, elmondta, hogy Telkibányán nagyon sok szép tiszta rendezett porta van. Ezekből szám szerint 64 volt olyan, amit a 6 tagú zsűri értékelt. A zsűri tagjait az Aranygombos Fogadó, az Aranybánya Hotel ,a Pitvaros Pihenő, az Ezüstfenyő Hotel , a Telkibányai Református Egyház és Telkibánya község Önkormányzata delegálta.
A független zsűri több szempontot is figyelembe vett:
-Az ingatlan előtti előkert gondozottsága, virágosítása
-Az ingatlan homlokzatának világosítottsága.
-A település környezetébe illő és a tájjal harmonizáló növényzet.
-Tiszta, rendezett, gondozott udvar és lakóház összképe.
-Telek állapota, gyümölcsfák, játszótér. 
-Patakvölgyek gondozottsága.
A zsűrinek nagyon nehéz dolga volt a sok szép porta rangsorolásával, de csak 10+3 porta díjazására volt lehetőség. 
Díjazottak: Mecsei Mihály és családja, Kerékgyártó István és felesége, Marik András és családja, ifj. Baranyai László és családja, Balla Józsefné és Balla Gyöngyi, Szemán Józsefné és családja, Privigyi Lajos és felesége, ifj. Kovács József, Dózsa Bertalanné és családja, Menyhért Zoltán és családja, Rozgonyi Józsefné , Jenicsevics és Harda család, Márton Anita és családja.
Gratulálunk a nyerteseknek! De nem csak nekik, hanem a falu minden lakójának-azoknak is akik most nem kerültek díjazásra – köszönjük hogy tesznek azért, hogy a falunk ilyen szép legyen mint amilyen ebben az évben .Ezzel a versennyel szeretnénk hagyományt teremteni és jövőre is ilyen kis ékszerdoboznak látni Telkibányát mint amilyen ebben az évben.

 

vt1 vt2 vt3 vt4 vt5 vt6

Virágos Telkibánya 2017. 

Idén is megrendezésre került a „Gondozott porta, egészséges lakókörnyezet” elnevezésű verseny. A korábbi években is jutalmazták azokat a családokat, akik különös gondot fordítottak az utcafront, a homlokzat és kert virágosítására, a porta összképének szépérzékformáló hatására. Idén egy független, hattagú zsűri járta végig Telkibányát és megtekintette a virágpompába öltöztetett kiskerteket, teraszokat. Mindenki versenyben volt. Nem kellett külön benevezni a megmérettetésre senkinek. Aki a településen életvitelszerűen élt, aki nem az idegenforgalomból kereste elsődlegesen a kenyerét, az alanyi jogon benne volt a játékban. Több mint 60 lakóingatlanon és annak küllemén akadt meg a zsűri tekintete. Bizony a felhozatal nagyon komoly és tiszteletreméltó volt. Adott is elég fejtörést a hölgynek és uraknak, hogyan osszák el igazságosan pontjaikat. Végül tizenhárom szerencsés és büszke tulajdonos vehette át Kassai Zoltán polgármestertől a kitüntető oklevelet és tárgyjutalmat. Persze nem titokban történt mindez, hanem a lehető legnagyobb nyilvánosság előtt, a II. Telkibányai Nyár rendezvényen, amin a helyi lakók mellett több száz vendég is megfordult. Ezen a nyáron is rózsás, levendulás, hibiszkuszos, muskátlis, petúniás és kardvirágos orcáját mutatta a település az itt élők és az ide látogatók örömére. Legyen ezért hála a helyi lakóknak, az idegenforgalomban érdekelt vállalkozóknak, a nyaralótulajdonosoknak és az Önkormányzatnak, hogy felettébb nagy figyelmet fordítanak lakókörnyezetükre. A sajtó ígérete, hogy teljes terjedelmében olvasható a 2017.08.18-i Észak-Magyarországban. 

vp41 vp40 vp39 vp38 vp37 vp36 vp35 vp34 vp33 vp32 vp31 vp30 vp29 vp28 vp27 vp26 vp25 vp24 vp23 vp22 vp21 vp20 vp19 vp18 vp17 vp16 vp15 vp14 vp13 vp12 vp11 vp10 vp9 vp8 vp7 vp6 vp5 vp4 vp3 vp2 vp1

Ma megjelent a Virágos Telkibánya 2017. versenyünkről egy cikk az Észak-magyarország c. napilapban.

u1 u2

Telkibánya Falunap 2017

A 2017. augusztus 12-én megrendezett Telkibányai Falunapon Kassai Zoltán polgármester úr köszöntőjében elmondta, hogy a község Önkormányzatának közigazgatási feladatainak ellátása mellett, fontos célja a település hagyományainak és kultúrájának bemutatása és megőrzése. A kulturális események jó lehetőséget adnak arra, hogy a helyi lakosok, a hétvégi- és vendégházzal rendelkezők erősítsék az összetartozásukat és kifejezzék együttműködési szándékukat, képességüket. Az erre alkalmas események közül legkiemelkedőbb a ,,Telkibányai Falunap,, rendezvénye, amely minden évbe,immár hagyomány jelleggel kerül megrendezésre.
A sokszínű programon jól szórakoztak kicsik, nagyok egyaránt. Még az időjárás is kegyeibe fogadta a telkibányaiakat, mert egész nap szép napsütéses volt az időjárás.Az esti utcabálra esett ugyan egy kis hűsítő eső, de ez nem befolyásolta a szórakozni vágyó közönséget.
Köszönetet mondunk az Önkormányzat dolgozóinak, közmunkásainak akiknek az áldozatos munkája nélkül nem jöhetett volna létre ez a rendezvény!

fn1 fn2 fn3 fn4 fn5 fn6 fn7 fn8 fn9 fn10 fn11 fn12 fn13 fn14 fn15 fn16 fn17 fn18 fn19 fn20 fn21 fn22 fn23

A Telkibányai Falunap keretein belül főzőversenyre is sor került.

Az elkészült ételek bírálását egy 4 fős zsűri végezte el. A zsűri tagja volt Gál Péter az Ezüstfenyő Hotel vezetője, aki egyben mesterszakács is, Hutka János mesterszakács az Aranybánya Hotelből, valamint Szemán Józsefné és Menyhért Barnabásné. A zsűri elnöke összefoglalójában elmondta, hogy nagyon jó ételek készültek és a zsűrinek nagyon nehéz dolga volt, de sikerül döntést hozniuk.
A döntés eredményeképpen
I. helyezett lett: Márton László és családja akik Kucsmagombás sertéspörköltet készítettek, krumpli lángosban.
II. helyezett: a Telki betyárok akik Kovászolt káposztás vadmalacpörköltet készítettek.
III. helyezett: az Aranyhegyi vendégház csapata akik Vaddisznó pörköltet készítettek.
IV. helyezett :a Gönci Járási Hivatal dolgozóinak csapata, Ők Pincepörköltet készítettek.
V. helyezett lett a Boda csapat akik Halászlevet készítettek.

Reméljük ennek a remek versenynek is lesz folytatása és idővel ez is hagyománnyá válik.

fv1 fv2 fv3 fv4 fv5 fv6 fv7 fv8

Telkibánya Község Önkormányzata a Magyarországi Cadillac Klub Egyesületével 
2017. 08.20-án 10,00 -12,00 között autó bemutatót szervez, amelyre mindenkit szeretettel vár!

aaa

Telkibánya Község Önkormányzatának és a Magyarországi Cadillac Klub Egyesületének autókiállítása 2017.08.20-án

a12 a11 a10 a9 a8 a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1

Telkibánya 
Az Ósva-völgyben láthatók a Kutyaszorító oszlopos perlitsziklái

z1 z2 z3

Jókai Mór : Életemből ( részlet)

Innen Bodnár Ernő füzéri szolgabíróval Telkibányára siettünk. Ez még a század elején jövedelmező aranybányája volt a m. kincstárnak. Hogy veszett el a telér? Annak históriája van; amit talán csak a pénzügyminiszternek kellene elmesélnem. – Most azonban híres kőedénygyára teszi nevezetessé, melynek tulajdonosában, Fiedler úrban hajdani pozsonyi iskolatársamra ismertem. A gyártelep igen virágzó üzletet képez, s majd ismertetve lesz az országos kiállításon.

Maga Telkibánya sajátszerű egy hely. Gömbölyű völgykatlan közepén áll egy zömök nagy sziklakúp, annak a hegyében van a hajdani huszita templom: most a reformátusoké. A helység és a gyártelep aztán egész karikában fogják körül a hegyet, úgyhogy az egész egy kerek utcából áll.

A huszita templomnak még a padlására is felmentem – egy Jákob-lajtorján –, az is huszita munka: több mint négyszáz éves gerendázat, tölgyfából, és még egészen ép.

Az itt hallható népmondákat a 300 eltemetett bányászról, a nagybósvai nemesurakról, az Izra taváról följegyezve továbbhaladtunk a gyönyörű erdők között elvezető megyei úton Hollóházáig. Útközben megállottunk a „Mátyás király kútjánál”, melyhez igen szép balladaszerű monda van kötve Mátyásról és a szép molnárleányról meg a rücskös molnárlegényről.

m1 m2

A nyári Diákmunka 2017. program keretében, fiataljaink részt vettek a falu szépítésében, csinosításában.

d2 d1

FALUNAP!!! 2017. augusztus 12.-én!

falunap

Telkibánya Szent Katalin-kápolna és Ispotály romkert

A Vártemplom közelében, egy házépítés alapásásánál találtak rá a hajdani bányavároshoz tartozó ispotálynak és a Szent Katalin tiszteletére felszentelt kápolnának a maradványaira. Az 1367-ből származó okiratok számolnak be az ispotály és a templom alapításáról.
Már a 12. században megjelennek a bányász önsegélyező szervezetek: fizetésük bizonyos hányadát egymás támogatására felajánlva. Telkibánya is mint virágzó bányaváros megengedhette magának, hogy ispotályt tartson fenn a betegek és elaggott bányászok gondozására – de ez nemcsak kötelezettség volt, hanem a város rangját is emelte.
A Herman Ottó Múzeum régészeti munkatársai tárták fel teljes egészében a templom alapjait, a hozzá tartozó ispotály és temető egy részét, és eredeti formájában állították helyre a későbbi időben épült kápolnát.

kk1 kk2 kk3 kk4

Virágos Magyarország eredménytábla a méltó helyére került

vttt

vtttt

onkori

turul

Az aranybánya titkai … ( Mária-táró)

mt1 mt2 mt3 mt4 mt5 mt6

 

Múzeumok Éjszakája 2017

Telkibánya polgármesterének köszöntőjéből: 
Büszkék vagyunk arra, hogy a Telkibányai Múzeumok Éjszakája a község önkormányzatának koordinálásában az ATKE szervezésében a helyi vállalkozók és lakosok valamint a környék településeinek egyedülálló összefogásával születik meg. Telkibányán a Múzeumok Éjszakája nemcsak a múltat és a jelent hozza közel egymáshoz, hanem közös gondolkodásra, összefogásra ösztönzi a kulturális, a helyi művészeti és tudományos élet képviselőit. Múzeumok Éjszakája évek óta fennálló sikerét abban látom, hogy ezen az estén kötetlen, családi programok serege várja a kultúrára vágyó vendégeinket. Egy estére birtokba veheti a művelődni vágyó közönség a Telkibányai Helytörténeti Kiállítás komplexumát. A Múzeumok Éjszakájának egyik legfőbb célja, hogy meg tudjuk szólítani az embereket, akik így megismerik a település és környéke kulturális értékeiket, melyekre büszkék lehetnek! Egyre több helyi, térségi és vendég családnak adja meg a lehetőséget arra, hogy a helyszíneken találkozzanak a kultúra helyi csodáival, felfedezzék annak sokszínűségét, közben a hagyományokat is tisztelik-ápolják.
A történelmünk, kultúránk izgalmas kincseinek feltárásával, hagyományőrző és jókedvű zenés-táncos mulatságokkal még inkább kedvelt találkozási hellyé válik. Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki felvállalta, hozzájárult a Múzeumok Éjszakájának előkészítésében, szervezésében és lebonyolításával kapcsolatos komoly munkában!

mé48 mé47 mé46 mé45 mé44 mé43 mé42 mé41 mé40 mé39 mé38 mé37 mé36 mé35 mé34 mé33 mé32 mé31 mé30 mé29 mé28 mé27 mé26 mé25 mé24 mé23 mé22 mé21 mé20 mé19 mé18 mé16 mé15 mé14 mé13 mé12 mé11 mé10 mé9 mé8 mé7 mé6 mé5 mé4 mé3 mé2 mé1

 

tt

FELHÍVÁS! Érettségihez jutási lehetőség!
Jelentkezés: 2017. június 25-ig!

e1 e2

2017 Nyári diákmunka Telkibányán!

Az előző évekhez hasonlóan a Nemzetgazdasági Minisztérium ismét elindítja a „Nyári diákmunka” programot, mely prevenciós jelleggel már diákkorban segíteni kívánja a fiatalok munkához jutását és a korai munkatapasztalat mellett, a jövedelemszerzést is biztosítja. A munka révén szerzett korai sikerélmény elősegíti a későbbi munkaszocializációs folyamatot is.
A program célcsoportjába azok a fiatalok tartoznak, akik: 16 – 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok.
Telkibányán a tavalyi évhez hasonlóan a diákok a Telkibánya Község Önkormányzat alkalmazásában lesznek. A program keretében legfeljebb 2 hónap időtartamra, maximum napi 6 órás foglalkoztatás támogatható.
A program 2017. június 19-től 2017. augusztus 31-ig tart. A program keretében kötelezettséget vállalni csak a 2017. július 1. – 2017. augusztus 31. közötti időtartamban kezdődő és befejeződő foglalkoztatásra vonatkozóan lehet. Tekintettel a program nyári időtartamára, áthúzódó kötelezettségvállalásra nincs lehetőség!
A program keretében nyújtott támogatások forrását a Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprész 2017. évi központi kerete terhére. Részletes tájékoztatás a Telkibánya Közös Önkormányzati hivatalban kapható.
Telkibánya Község Önkormányzata

Szeretettel várunk mindenkit a Múzeumok Éjszakájának programjaira!

muze

2017 évben folyik Telkibánya megvirágosodása , mert a rang kötelez !

2016-ban a kétezer fő alatti települések kategóriájában a falu elnyerte a Virágos Magyarország fődíját.

v1 v2 v3 v4 v5 v6

Telkibánya község Önkormányzatának nevében, szeretettel köszöntök minden édesanyát és nagymamát.

anyákn

Telkibánya – ékszerdoboz tele arannyal

 

Van aki szerint a nyugalom szigete, más szerint viszont nem lehet az, hiszen annyi a vendégágya, ahányan lakják. Telkibánya a Zemplénben található kis település – akarom mondani falu – ahol tényleg annyian laknak, ahány vendéget tudnak fogadni. Van itt hotel, fogadó, panzió, apartmanház, vendégház, ifjúsági tábor. Vannak éttermek, kalandpark, múzeum, wellness, sóterápia, ásványkiállítás. 

j1

Járásnyi közelségben is vannak látnivalók, amivel töltheti az ember az idejét. Mátyás király kútja jó fél óra gyaloglásra van, ahol tényleg megfordult éltében a király. Igazán kedvét lelhette itt a koronás fő, hiszen vadászat közben ismerkedett meg szerelmével, Szép Ilonkával, akinek síremléke a kút mellett található.

A helyi múzeum épülete egykoron Magyarország első kerámia és kőedénygyára volt. A kiállítás egyik része ezeket az emlékeket őrzi, de látható a Zemplénre jellemző állat és növényvilág is. Ami azonban szemet szájat tárva hagyó kiállítási darab, az az a makett, ami a középkori bányászat minden motívumát szemlélteti. El lehet időzni a különleges részletezettséggel kidolgozott felépítmény előtt, rabul ejti a felnőtteket és a gyerekeket egyaránt.

j2

Ha már bányászat, akkor nem ám szénre kell itt gondolni, hiszen a legnemesebb fémünk, az arany került elő a telkibányai bányák mélyéről. Aranygombosnak is hívják a települést, mert állítólag a templom keresztjét tartó gomb is aranyból készült, amit csak a leggazdagabb városok engedhettek meg maguknak.

j3

A kitűnő tájékozottsággal és szakértelemmel rendelkező túravezető: Telkimanó, szívesen elkalauzolja a kalandra szomjazó turistát az aranybányába, ahol megtudhatják, hogy a bányarém nem a képzelet szüleménye. Csákányt, lapátot, ásót nem kell vinni, viszont lámpát érdemes. Út közben hegyikristályt és ásványokat is lehet találni, így ha nem is aranyosan, de kristályosan csillogó zsákmánnyal lehet visszatérni a szálláshelyre.

Gasztronómiai kitekintésként megemlíteném, hogy itt még a pékség is Aranyalmás; valamint hogy a telkibányi raguleves receptjét aranyrudakért sem árulná el senki. A vadakkal teli Zemplén nyújtotta lehetőségeket kihasználva lehet itt kóstolni muflonból, szarvasból, őzből készült finomságokat. Az őszi gombatúráknak köszönhetően pedig vargányával készült étel mindig akad az étlapokon.

j4

Telkibánya üdülőfalu a legjavából. A Gönc felől érkezők átélhetik azt a különleges élményt, hogy kitárul a horizont,  és olyan, mintha más lenne a dimenzió. A Zemplén vonulata tereli az embert egy másik világba, a nyugalom szigetére … vagy nem. Ezt döntse el mindenki!

 

Áldott húsvéti ünnepeket kíván 
Telkibánya község Önkormányzata!

hus

2017 Lassan Telkibányára is megérkezik a tavasz !

1 3 4 5 7 8 10

Telkibányán forgatott Vajtó László és stábja

Vajtó László Bejárta Telkibányát, meglátogatta az Aranybánya üdülő parkot az Ezüstfenyő Hotelt és az Aranygombos fogadóba is ellátogatott. Ásványkiállítást is megtekintette és tanult egy-két újdolgot az ásványokról. Bartók József “Telkimanó” elvitte az aranybányába és megkóstoltatta vele a hegyi szilvapálinkát és az is kiderült kik is voltak a bányarémek. A pitvaros pihenő konyháján pedig a híres Telkibányai ragu levest készítették el és kóstolták meg.

Átfogó helytörténeti kiadvány készült Telkibányáról.

A kulturális eseményről bővebben itt olvasható….

2016-ban Telkibánya lett a „Virágos Magyarország”

2016-ban Telkibánya lett a „Virágos Magyarország” 2000 fő alatti település fődíjasa.
285 település közül idén a 2000 fő alatti település fődíját Telkibánya nyerte.

További infó itt…

2016.11.27-én Telkibánya Község Önkormányzata és az ATKE szervezésében meggyújtottuk az 1. adventi gyertyát.

Négy héttel karácsony előtt valami nagyon fontos dolog történik: egy angyal, kék köpönyegbe öltözve, leszáll az égből, hogy közelebb húzódjon az emberekhez. A legtöbb ember ezt észre sem veszi, túlságosan el van foglalva mással. De, azok, akik jól figyelnek, meghallhatják a hangját. “Figyeljetek! Isten nagy örömöt készít nektek. Isten fia eljön a Földre, hogy új erőt adjon az embereknek, hogy fényt és szeretetet hozzon minden ember szívébe. Készüljetek a fogadására”. – Ma van a napja, hogy az angyal először szól, s keresni kezdi azokat, akik meg tudják és meg akarják hallgatni őt. 
A polgármester úr köszöntötte az immár hagyományos adventi gyertyagyújtáson megjelent Telkibányáikat. Köszöntőjében elmondta, hogy:

15181584_655612691283735_5091438882076022224_n

Az advent mindenki számára várva várt, várakozással teli időszak, ami egy évben egyszer adatik meg nekünk. De remélem, hogy az adventet és a karácsonyt nem a naptár miatt ünnepeljük.
Az advent egy közösségi bűnbánati időszak, amikor együtt kellene elcsendesednünk és készülnünk karácsony szent ünnepére.
Ezen a hétvégén, a mai napon kigyulladt az adventi koszorún az első gyertya, ami a hitről szól. A hitről, amely nélkül nem tudunk élni.
Ugyanakkor az adventi koszorún lévő gyertyák üzenete, a hit, a remény, az öröm és a szeretet ott kell, hogy legyen a mindennapjainkban.
Meggyújtottuk a gyertyát azért, hogy egy kis melegséget juttasson el a szívünkbe ezeken az egyre hidegebb, téli éjszakákon. Meggyújtottuk az első adventi gyertyát, hogy fényt mutasson nekünk azon az úton, amelyen haladni szeretnénk, amelyen haladnunk kell.
Szeretnék köszönetet mondani Telkibánya Község Önkormányzatának , a közfoglalkoztatási programban részvevőknek az ATKE tagjainak és nem utolsó sorban mindenkinek aki hozzájárult és hozzájárul hétről hétre hogy itt mint közösség együtt lehessünk és készülhessünk a karácsonyra.
15267959_655612844617053_2248610985379795958_nKöszönetet mondunk Molnár Miklós adventista lelkészúrnak a szolgálatáért, az ünnepi műsorban résztvevőknek és az azt megszervezőknek és lebonyolítóknak. Valamint köszönetet mondunk a szeretetvendégségért is.
A következő vasárnap, a második gyertya meggyújtásának alkalmára is szeretettel várunk mindenkit.

Sárga túra út

Egy kellemes, könnyed túrát ajánlunk a Sárga jelzésen. Nincs szintemelkedés, idősebbek és gyermekek is élvezhetik a sétát. Mindenki addig halad a sárga úton :-), ameddig a kedve, ereje tart, és ameddig meg nem találta azt a látnivalót, amire kíváncsi volt: perlitomlás ( még a Kossuth utcából megközelíthető), a Hétforrás, a középkori kőgát maradványa, a Jóska-forrás, és a híres perlitsziklák / tűsziklák. A Sárga jelzés tovább vezet Rostallóra, Kőkapura. Aki visszafordul a tűsziklák után, azt ízletes ebéd vagy vacsora várja a hotel éttermében!

Megújítottuk és rendezetté tettük a kiváló víz minőségű Csorgó forrás környezetét.