Menü Bezárás

2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

SZABÁLYZAT

A Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságára hozatalának szabályzata

RENDELETEK

2022

1/2022.(II.18.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2/2022.(II.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjairól

3/2022.(II.28.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

4/2022.(II.28.) önkormányzati rendelet a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 3/2017.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

5/2022.(II.28.) önkormányzati rendelet a falugondnoki szolgáltatásról

6/2022.(II.28.) önkormányzati rendelet az egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

7/2022.(II.28.) önkormányzati rendelet Telkibánya Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

8/2022.(V.27.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 2/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

9/2022.(V.27.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2021. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

10/2022.(V.27.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2022.(VIII.2.) önkormámnyzati rendelet Díszpolgári kitüntető cím alapításáról és adományozásának rendjéről

12/2022.(VIII.30.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjairól

13/2022.(VIII.30.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

14/2022.(X.28.) önkormányzati rendelet a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

2021

1/2021.(I.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítés díjairól.

2/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

7/2021.(IX.30.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabálairól

8/2021.(IX.30) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításárólMelléklet

10/2021.(XI.2.) önkormányzati rendelet a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

2020

1/2020.(I.15.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjairól

2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet Telkibánya Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

5/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet Telkibánya Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának egységes szerkezetben történő elfogadásáról

7/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet Telkibánya Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

8/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

12/2020.(IX.18.) önkormányzati rendelet Telkibánya Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2019

1/2019.(I.14.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjairól

2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásról.

3/2019.(III.21.) önkormányzati rendelet a heyi közművelődési feladatok ellátásáról

2014

4/2014.(VII.28.) önkormányzati rendelet a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól